Voedselteams

Voedselteams …

Een voedselteam is een groep van een vijftiental gezinnen uit dezelfde buurt die een rechtstreekse overeenkomst sluiten met boeren of tuinders over de afname van groenten, zuivel, brood, fruit, … .
Voedselteams brengt gezonde, eerlijke én betaalbare voeding op je bord …

Aansluiten bij een voedselteam is niet enkel een bewuste stap voor uw gezondheid of deze van je kinderen maar ook een engagement die de kleinschalige boer en boerin levenskansen biedt!

We doen het omdat …

…we graag weten waar ons voedsel vandaan komt

Bij Voedselteams ken je de producenten, je kan met hen praten op de jaarvergadering of tijdens een bedrijfsbezoek op de boerderij. Ons voedsel is geen anoniem product van de wereldmarkt. We hebben een band met onze boeren.

…we kiezen voor kwaliteit

Liever geen pesticiden, hormonen, smaakmakers, kleurstoffen en bewaarmiddelen op ons bord. Als lid van een voedselteam kies je bewust voor gezonde, verse, kwaliteitsproducten, biologisch of duurzaam geproduceerd. Je weet wat je eet!

…we houden van seizoenen, planten en dieren

Voedselteams staat voor voedsel uit eigen streek en van het seizoen en dat is beter voor het milieu. Eten van het seizoen betekent dat er in regel met minder milieukosten kan geproduceerd worden. We hebben geen nood aan energieverslindende serres of bewaarmethodes. Plant en dier krijgen de tijd om op een normaal tempo te groeien. De dieren hebben voldoende ruimte en licht en worden diervriendelijk behandeld.

…we weten wat we betalen

Een eerlijke prijs, zonder teveel verpakkingskosten of tussenhandel.

Maar we doen het ook omdat…

…het milieu respect verdient

 • Jouw aankoop stimuleert de duurzame landbouw die op haar beurt de aarde respecteert.
 • Duurzame landbouw behoudt de bodemvruchtbaarheid, heeft oog voor biodiversiteit, produceert geen mestoverschotten en werkt mee mét de natuur.
 • Duurzame landbouw gaat voorzichtig om met energiebronnen die niet oneindig zijn.
 • Streekgebonden handel vermijdt veel voedselkilometers die door import, export, verwerking en distributie ontstaan.
 • Minder voedsel op de baan betekent minder luchtvervuiling.
 • Overbodige verpakkingen worden vermeden zodat de afvalberg minder snel groeit.

…de mens respect verdient

 • We willen de band herstellen tussen onszelf en de herkomst van ons voedsel.
 • De boer(in) heeft meer autonomie door een rechtstreekse en vaste afzet aan een prijs die de echte productiekosten dekt.
 • We pleiten dan ook voor een lokale markt waarbij wij geen voedsel dumpen in het Zuiden, maar elke producent de kans geven om voor de eigen markt te produceren.
 • Boeren en buren, voor en met elkaar, praten over de gedeelde verantwoordelijkheid voor één van de fundamenten van ons bestaan: voedsel!
 • Als beweging geven wij signalen aan het beleid door deel te nemen aan een voedselteam, actie te voeren en in debat te gaan.

Voor meer info kan u steeds terecht op de website van Voedselteams, www.voedselteams.be .
U kan ook steeds contact opnemen met Hilde Delbecque, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven. Zij is telefonisch te bereiken op het nummer 016/31 65 99 of via e-mail:voedselteams@vredeseilanden.be