Enkele uitgangspunten van de biologische teelt

In de biologische landbouw wordt geen kunstmest en worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Genetisch gemanipuleerde producten zijn tevens niet toegelaten.

De basis van de biologische teelt ligt in het verzorgen van de bodem, waaruit dan gezonde planten kunnen groeien. We voeden niet rechtstreeks de planten, maar de bodem wordt met natuurlijke stalmest of organische meststoffen bemest, waaruit de planten op eigen tempo voeding kunnen opnemen. Indien mogelijk werken we tevens met groenbemesters.

Naast het verbeteren van de bodemstructuur en het vasthouden van voedingsstoffen tijdens de winter, zijn er ook de vlinderbloemige groenbemesters (klavers, luzerne, wikke, ...) die als bijkomend voordeel er in slagen stikstof uit de lucht te halen en in de bodem vast te leggen zodat deze beschikbaar komt voor het volgende gewas.

We produceren niet alleen biologisch, we doen ook inspanningen om ecologisch te werken : door de aanwezigheid van hagen, bomen en struiken, door de grote vijver (opvang van het regenwater dat gebruikt wordt om de planten in de serre en bij droogte buiten te besproeien) creŽeren we een natuurlijk evenwicht : zo komen er bijvoorbeeld meer en meer kikkers, die de slakken opeten.

 

 

Wijngaardhof - Heidsiebaan 22 - 2390 Westmalle - Tel 03 312 46 31

 

Webdesign   JAMA Webcreations © 2004